Thiết bị phân tích nguyên tố Sulfur/Nitrogen và Chlorine

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
Thiết bị phân tích nguyên tố Sulfur/Nitrogen và Chlorine

Nhờ vào thế hệ máy đo 2M mới, chúng tôi đã phát triển máy phân tích để đo đồng thời cả lưu huỳnh và nitơ trên một mẫu.

Máy phân tích nguyên tố này cho phép:

 • Để giảm thiểu các thao tác được thực hiện bởi người vận hành
 • Tiết kiệm thời gian khi phân tích lưu huỳnh và nitơ
 • Tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm của bạn
 • Giảm chi phí vật tư tiêu hao và bảo trì
 • Đo đồng thời lưu huỳnh và nitơ, hoặc đo riêng lưu huỳnh hoặc đo riêng nitơ.
 • Máy phân tích phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D5453/ASTM D6667/ISO 20 846...

Nó tự động và nhanh chóng đo hàm lượng lưu huỳnh/nitơ rất thấp trong các sản phẩm dầu mỏ: lên tới 20 ppb lưu huỳnh và 30 ppb nitơ. Nó cũng có thể được kết hợp với bộ phun chất lỏng hoặc bộ lấy mẫu tự động chất lỏng hoặc bộ lấy mẫu Gas/LPG.

Đo lưu huỳnh và nitơ đồng thời, nhanh chóng và chính xác trong sản phẩm dầu mỏ, dung môi, dầu, sản phẩm tổng hợp, nước, LPG, nhựa…

Theo tiêu chuẩn: ASTM D5453, ASTM D6667, ASTM D7183, ISO 20846, ASTM D4629, ASTM D6069, ASTM D5176, ASTM D5762, NF EN 12260
Đo tổng lượng Clo trong sản phẩm dầu mỏ, LPG, chất hữu cơ, nhựa, nước, chất thải, trầm tích...
Theo tiêu chuẩn: ASTM D4929, ASTM D5808, ASTM D5194, ASTM D6721, UOP 779, ISO 9562, NF EN 12260, NF EN 14077

 

 

Mô tả chi tiết

Nhờ vào thế hệ máy đo 2M mới, chúng tôi đã phát triển máy phân tích để đo đồng thời cả lưu huỳnh và nitơ trên một mẫu.

Máy phân tích nguyên tố này cho phép:

 • Để giảm thiểu các thao tác được thực hiện bởi người vận hành
 • Tiết kiệm thời gian khi phân tích lưu huỳnh và nitơ
 • Tiết kiệm không gian trong phòng thí nghiệm của bạn
 • Giảm chi phí vật tư tiêu hao và bảo trì
 • Đo đồng thời lưu huỳnh và nitơ, hoặc đo riêng lưu huỳnh hoặc đo riêng nitơ.
 • Máy phân tích phù hợp với tiêu chuẩn ASTM D5453/ASTM D6667/ISO 20 846...

Nó tự động và nhanh chóng đo hàm lượng lưu huỳnh/nitơ rất thấp trong các sản phẩm dầu mỏ: lên tới 20 ppb lưu huỳnh và 30 ppb nitơ. Nó cũng có thể được kết hợp với bộ phun chất lỏng hoặc bộ lấy mẫu tự động chất lỏng hoặc bộ lấy mẫu Gas/LPG.

Đo lưu huỳnh và nitơ đồng thời, nhanh chóng và chính xác trong sản phẩm dầu mỏ, dung môi, dầu, sản phẩm tổng hợp, nước, LPG, nhựa…

Theo tiêu chuẩn: ASTM D5453, ASTM D6667, ASTM D7183, ISO 20846, ASTM D4629, ASTM D6069, ASTM D5176, ASTM D5762, NF EN 12260
Đo tổng lượng Clo trong sản phẩm dầu mỏ, LPG, chất hữu cơ, nhựa, nước, chất thải, trầm tích...
Theo tiêu chuẩn: ASTM D4929, ASTM D5808, ASTM D5194, ASTM D6721, UOP 779, ISO 9562, NF EN 12260, NF EN 14077

Tính năng kỹ thuật : 

Principle Sulur/Nitrogen : UV Fluorescence / Chemiluminescence

 

Detection Limit: 5 ppb S / 5 ppb N to 10%

Quantification: 10 ppb S/10 ppb N to 10%

 

Accuracy S/ RSD S:

 • At 0,1 ppm : 0,48 %
 • At 1 ppm : 0,32 %
 • At 100 ppm : 0,84 %

 

Accuracy N / RSD N:

 • At 0,1 ppm : 0,51 %
 • At 1 ppm : 0,40 %
 • At 100 ppm : 0,88 %

 

Injections :

20 to 80 µl liquids | 10 ml gas | 

20µL LPG

Principle Chlorine : Coulometry

 

 

Detection Limit: 50 ppb to more than 80%

Quantification: <0.1 ppm to more than 80%

 

Supply Gas:

 • Oxygen : 99,998% - 3 bar
 • Argon : 99,995 % - 3 bar

 

Electric:

110 V / 230 V
60Hz – 50 Hz
800 W

 

Temperature :

 • Furnace F2 up to 1100°C
Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo