Thiết bị phân tích hàm lượng Halogen/Chlorine

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
Thiết bị phân tích hàm lượng Halogen/Chlorine

MIPO 5 SERVOCOULOMETER, là một thiết bị phân tích được sử dụng để đo tổng clo (và các halogen khác) bằng phương pháp đo điện lượng.

Khả năng đo của thiết bị trải dài từ hàm lượng vết (<0,5 ppm) đến nồng độ tổng clo cao (> 80%). Thiết bị cũng được sử dụng để đo clo trên PVC-C clo hóa. Ngoài các phụ kiện để đo EOX và POX, chúng tôi cung cấp thiết bị hoàn chỉnh cho liều AOX bằng cách khuấy trộn và hấp thụ.

Mô tả chi tiết

MIPO 5 SERVOCOULOMETER, là một máy phân tích được sử dụng để đo tổng clo (và các halogen khác) bằng phương pháp đo điện lượng.

Khả năng đo của thiết bị trải dài từ hàm lượng vết (<0,5 ppm) đến nồng độ tổng clo cao (> 80%). Thiết bị cũng được sử dụng để đo clo trên PVC-C clo hóa. Ngoài các phụ kiện để đo EOX và POX, chúng tôi cung cấp thiết bị hoàn chỉnh cho liều AOX bằng cách khuấy trộn hấp thụ.

Máy phân tích clo và AOX theo tiêu chuẩn ASTM D4929, ASTM D5194, ISO 9562 ...

Máy phân tích clo này có hai lò, và đảm bảo đốt cháy hoàn toàn các mẫu của bạn. Lò F1 tạo thành một lò phản ứng vi mô thực sự, cho phép sử dụng rất linh hoạt. Nó cho phép bạn lập trình nhiệt phân có kiểm soát và đốt cháy các mẫu của bạn thông qua các chuỗi nhiệt độ. Với công nghệ này, bạn sẽ không còn tạo ra muội than bất kể tính chất của mẫu và vị trí của lò (dọc hay ngang).

 

Thông số kỹ thuật

Nguyên tắc: Combustion - Coulomety

Giới hạn phát hiện: < 0.1 ppm đến hơn 80%

Định lượng: < 0.3 ppm đến hơn 80%

Độ chính xác / RSD:

 • Tại 0.4 ppm: 7.51 %
 • Tại 11 ppm: 0.79 %
 • Tại 1000 ppm: 0.46 %

Tiêm mẫu:

 • 20 đến 80 µl với mẫu lỏng
 • 10 µL LPG
 • 0.5 đến 100 mg đối với mẫu rắn

Khí cấp:

 • Oxygen: 99.5 % - 3 bar
 • Argon: 99.5 % - 3 bar

Nguồn điện:

 • 110 V / 230 V
 • 60Hz – 50 Hz
 • 1200 W

Nhiệt độ:

 • Lò F2 25 đến 1150°C
 • Lò F1 chương trình nhiệt 25 đến 1050°C

 

Các ứng dụng:

Đo tổng clo trong các sản phẩm dầu mỏ, khoáng chất, dung môi đã sử dụng, nhiên liệu, nước, xi măng, chất thải, than, nhựa, dầu, clo hóa PVC, than cốc, Tar, trầm tích, thực vật Đo AOX, POX và đo EOX

Tuân theo phương pháp :

ASTM D4929, ASTM D5808, ASTM D5194, ASTM D6721, UOP 779, ISO 9562, NF EN 12260, NF EN 14077

 


Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo