Đầu đốt điện

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
Đầu đốt điện

Đầu đốt điện để phân loại vật liệu M

Đầu đốt điện dành cho lò nung trong phòng thí nghiệm của chúng tôi tuân thủ các tiêu chí của NF P92-503.

Tiêu chuẩn này (cùng với các tiêu chuẩn khác) giúp xác định mức độ phân loại M của vật liệu xây dựng và phụ kiện.

 

Phép đo bằng đầu đốt điện bao gồm việc đặt mẫu vào khung kim loại, trên nguồn nhiệt cực cao ở góc 30°.

 

Ngọn lửa được tạo ra từ nguồn nhiệt trực tiếp trên bề mặt mẫu.

Sau đó, một số yếu tố được tạo ra bởi thử nghiệm cháy này sẽ được quan sát.

Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo