Máy Quang Phổ Đo Màu VISTA-ER Vista-ER Transmission

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
Máy Quang Phổ Đo Màu VISTA-ER Vista-ER Transmission

Máy quang phổ truyền qua Vista-ER.
Vista với phần mềm nhúng Essentials-ER cung cấp giải pháp đo màu truyền qua độc lập được thiết kế để giúp người dùng đạt được sự tuân thủ FDA CFR 21 Phần 11 về lưu trữ hồ sơ điện tử. Giải pháp độc lập này giúp người dùng không cần phải mua các giải pháp máy tính và phần mềm tuân thủ ER bên ngoài.

Vista-ER bao gồm Sổ tay Xác nhận và Tuân thủ ở dạng PDF trên ổ USB. Sổ ghi chép bản cứng có thể được đặt hàng riêng.
SÁCH XÁC NHẬN VÀ TUÂN THỦ VISTA-ER BAO GỒM:
MỤC 1 – 21 CFR PHẦN 11 TUÂN THỦ
CFR 21 Phần 11 là gì
Cách HL giúp khách hàng đạt được sự tuân thủ.
Quy tắc vị ngữ
Thiết lập hệ điều hành Windows
Các định nghĩa
PHẦN 2: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ IQ/OQ/PQ
Tổng quan về hệ thống
Tổng quan về quy trình đánh giá chất lượng
Giao thức đánh giá cài đặt cho phần cứng và phần mềm
Các giao thức đánh giá chất lượng hoạt động
Giao thức đánh giá hiệu suất
Chứng nhận dụng cụ tại chỗ của HunterLab cũng có sẵn.

Mô tả chi tiết

Máy quang phổ truyền qua Vista-ER.
Vista với phần mềm nhúng Essentials-ER cung cấp giải pháp đo màu truyền qua độc lập được thiết kế để giúp người dùng đạt được sự tuân thủ FDA CFR 21 Phần 11 về lưu trữ hồ sơ điện tử. Giải pháp độc lập này giúp người dùng không cần phải mua các giải pháp máy tính và phần mềm tuân thủ ER bên ngoài.

Vista-ER bao gồm Sổ tay Xác nhận và Tuân thủ ở dạng PDF trên ổ USB. Sổ ghi chép bản cứng có thể được đặt hàng riêng.
SÁCH XÁC NHẬN VÀ TUÂN THỦ VISTA-ER BAO GỒM:
MỤC 1 – 21 CFR PHẦN 11 TUÂN THỦ
CFR 21 Phần 11 là gì
Cách HL giúp khách hàng đạt được sự tuân thủ.
Quy tắc vị ngữ
Thiết lập hệ điều hành Windows
Các định nghĩa
PHẦN 2: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ IQ/OQ/PQ
Tổng quan về hệ thống
Tổng quan về quy trình đánh giá chất lượng
Giao thức đánh giá cài đặt cho phần cứng và phần mềm
Các giao thức đánh giá chất lượng hoạt động
Giao thức đánh giá hiệu suất
Chứng nhận dụng cụ tại chỗ của HunterLab cũng có sẵn.

Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo