ColorFlex EZ Coffee Spectrophotometer

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
ColorFlex EZ Coffee Spectrophotometer

Dễ sử dụng. Gọn nhẹ. Và Tăng Hiệu Suất. ColorFlex EZ Coffee Spectrophotometer mang đến cho bạn sự tự tin và tin tưởng vượt trội vào kết quả của mình.

ColorFlex EZ Coffee dễ sử dụng được chế tạo đặc biệt để đáp ứng và vượt quá nhu cầu của bạn trong việc đo màu sắc của bã cà phê rang. Nó giúp bạn dễ dàng xác định mức độ rang. Thang màu cà phê được cung cấp trong chương trình cơ sở bao gồm: Chỉ số màu cà phê HunterLab (HCCI), Số SCAA & Phân loại rang SCAA.

ColorFlex EZ Coffee cung cấp dữ liệu đo lường cần thiết để đảm bảo chất lượng sản xuất hàng loạt nhất quán. Thang màu cà phê được cung cấp trong chương trình cơ sở bao gồm: Chỉ số màu cà phê HunterLab (HCCI), Số SCAA & Phân loại rang SCAA. Ngoài khả năng đo cà phê chuyên dụng, ColorFlex EZ Coffee còn có thể đo màu phản chiếu của nhiều loại mẫu không phải cà phê - chất lỏng, chất bán rắn, bột và chất rắn sử dụng màu Hunter L,a,b tiêu chuẩn và CIE L*a*b* chỉ số đo màu và dữ liệu quang phổ. Mỗi thiết bị ColorFlex EZ Coffee đều sẵn sàng để bắt đầu đo ngay các giá trị màu của cà phê và bao gồm: Thiết bị ColorFlex EZ Coffee, Bộ hoàn chỉnh các ô hiệu chuẩn & chẩn đoán, Ô cà phê để đánh giá hiệu suất, 1 hộp đựng mẫu cà phê bằng nhựa và được hỗ trợ bởi máy tốt nhất hỗ trợ khách hàng trong ngành.

Alt Photo

 

Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo