PHẦN MỀM RQA-WIN

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
PHẦN MỀM RQA-WIN

Tất cả các máy phân tích chất lượng cánh quạt của chúng tôi được cung cấp cùng với Phần mềm RQA-Win cho Windows®.

Mô tả chi tiết

Tất cả các máy phân tích chất lượng cánh quạt của chúng tôi được cung cấp cùng với Phần mềm RQA-Win cho Windows®.

  • Phần mềm điều khiển menu thân thiện với người dùng để tự động chấp nhận / Từ chối đánh giá các rôto theo mức dung sai tham số do người dùng chọn.
  • Tự động thiết lập tất cả các quy trình đo lường và đánh giá (dung sai tham số) thông qua việc lựa chọn và truy xuất Tệp tham số chính (rôto tham chiếu).
  • Tính năng tự động tìm hiểu để thiết lập các tệp tham số chính mới cho loại rôto bổ sung sẽ được kiểm tra.
  • Tự động phân loại lỗi thành các loại lỗi khác nhau.
  • Bộ đếm tích hợp cho tổng số rôto được kiểm tra và hỏng, và một bản ghi đầy đủ về loại và tần suất lỗi cụ thể được ghi lại.
  • Gói thống kê đầy đủ để tạo điều kiện phân tích đầy đủ và kỹ lưỡng về cả chất lượng và khả năng sản xuất của rôto.
  • Các chức năng dung sai tham số tương tác thông qua một cách tiếp cận nếu điều đó kết hợp với hiện tại và khuyến nghị
    Giá trị Cp và Cpk.
  • Chức năng thu phóng cho các rôto bị từ chối tự động ghi lại tất cả các kết quả đo bao gồm cả dạng sóng cảm ứng / điện trở để phân tích kỹ hơn về cơ chế lỗi
Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo