Máy đếm hạt trực tuyến PAMAS S50DP

Email: nhat.nguyen@vietinstrument.com
Máy đếm hạt trực tuyến PAMAS S50DP

Bộ đếm hạt trực tuyến PAMAS S50DP cung cấp một hệ thống pha loãng tích hợp để pha loãng mẫu trực tuyến. Đây là thiết bị đo tốt nhất cho các mẫu quá ô nhiễm hoặc quá nhớt hoặc có thể chứa các chất phụ gia không hòa tan. Các chất lỏng mẫu như vậy cho đến bây giờ không thể được phân tích mà không pha loãng.

Mô tả chi tiết

Máy đếm hạt trực tuyến với hệ thống pha loãng tích hợp
 
Bộ đếm hạt trực tuyến PAMAS S50DP cung cấp một hệ thống pha loãng tích hợp để pha loãng mẫu trực tuyến. Đây là thiết bị đo tốt nhất cho các mẫu quá ô nhiễm hoặc quá nhớt hoặc có thể chứa các chất phụ gia không hòa tan. Các chất lỏng mẫu như vậy cho đến bây giờ không thể được phân tích mà không pha loãng.
 
PAMAS S50DP được trang bị hệ thống pha loãng tích hợp, liên tục bổ sung một lượng dung môi có độ nhớt thấp vào mẫu thô trước khi đo trực tuyến. Cấu trúc bên trong của hệ thống đảm bảo rằng dung môi và mẫu thô được trộn kỹ. Điều này giúp có được sự đồng nhất tốt của hỗn hợp và do đó kết quả đo lặp lại.
 
Với hệ thống pha loãng tích hợp, PAMAS S50DP cũng có thể được sử dụng để phân tích nhiên liệu trực tuyến. Nếu không pha loãng trước, nước tự nhiên trong nhiên liệu sẽ dẫn đến các phép đo sai. Trong PAMAS S50DP, các giọt nước trong mẫu nhiên liệu được phân tán trong dung môi được thêm vào và do đó không được phát hiện dưới dạng các hạt trong quá trình đo trực tuyến.

 

Thông số kỹ thuật

Bộ đếm hạt: Phép đo hạt trong tám kênh kích thước:> 4 µm (c),> 6 µm (c),> 10 µm,  38 µm (c) và> 70 µm (c)

Phạm vi áp suất: 0 - 6 bar

Truyền dữ liệu:

  • Thiết bị tiêu chuẩn: Giao diện RS 485
  • Thiết bị tùy chọn: giao diện tương tự 4-20 mA. Truyền dữ liệu song song cho các kênh kích thước 4, 6, 14 và 70 µm(c) hoặc truyền dữ liệu nối tiếp cho tất cả tám kênh kích thước.

Cảm biến thể tích:
PAMAS HCB-LD-50/50

Phạm vi hiệu chuẩn:

  • 4-70 µm (c) theo ISO 11171
  • Tối đa nồng độ hạt: 24.000 hạt / ml *

PAMAS HCB-LD-25/25

Phạm vi hiệu chuẩn:

  • 4-70 µm(c) theo ISO 11171
  • Tối đa nồng độ hạt: 120.000 hạt / ml * * với tốc độ dòng chảy 25 ml / phút và tỷ lệ trùng khớp là 7,8%

Kích thước: 330 x 230 x 164 mm

Vỏ bảo vệ: đạt chuẩn IP 64

 

Các ứng dụng

  • Các chất lỏng mẫu không thể được phân tích mà không pha loãng trước, ví dụ: Các chất lỏng hoặc mẫu có độ nhớt cao hoặc bị ô nhiễm cao
  • Nhiên liệu chứa nước tự do: Nếu không pha loãng trước, nước tự do trong nhiên liệu sẽ dẫn đến các phép đo sai. Với thiết bị pha loãng, các giọt nước trong mẫu nhiên liệu được phân tán trong dung môi được thêm vào và do đó không được phát hiện dưới dạng các hạt trong quá trình đo trực tuyến sau.

 

Catalog sản phẩm

 

TIÊU CHUẨN

Hiệu chuẩn

Bộ đếm hạt tự động được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn hiệu chuẩn quốc tế. Hiệu chuẩn có thể truy nguyên theo Tài liệu tham khảo tiêu chuẩn của NIST (Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia). Nhiều hiệu chuẩn có thể được cấu hình sẵn trong một hệ thống.

Tiêu chuẩn

Màn hình hiển thị số hạt và kích thước theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ: ISO 4406, NAS 1638)

Zalo
Zalo
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo