Chi Tiết Sản Phẩm

TRACE 1800 Atomic Absorption Spectrometer

Quang phổ hấp thụ nguyên tử TRACE 1800 Aurora nhận rằng các tiêu chuẩn ngành công nghiệp chuyển đòi hỏi tăng cường độ chính xác và độ chính xác cho phân tích nguyên tố vi lượng. Xây dựng trên sự thành công của các quang phổ kế TRACE AI1200, Aurora hiện đã đưa ra quang phổ hấp thụ nguyên tử TRACE 1800. Bằng cách sử dụng một hệ thống quang học phản xạ toàn phần để tránh bị tách bước sóng và một hệ thống phun siêu nhỏ được cấp bằng sáng chế cho ngọn lửa AA, TRACE 1800 đại diện cho máy hấp thụ quang phổ nguyên tử tiên tiến nhất hiện nay trên thị trường

Tin tức & Sự kiện