Chi Tiết Sản Phẩm

THIẾT BỊ ĐẾM HẠT ONLINE TRON NƯỚC

PAMAS WaterViewer

PAMAS WaterViewer là thiết bị đếm hạt trong chất lỏng trực tuyến với mẫu có độ nhớt thấp . Mẫu được đo với tiêu chuẩn từ 0.5 đến 4 bar áp suất , lấy mẫu kiểu grab hoặc phối trộn theo yêu cầu sẵn có . PAMAS WaterViewer là hệ thống thiết kế hoàn toàn tự động . Cổng giao tiếp Analogue và digital I/O sẵn có . Trang bị sensor làm sạch loại bỏ khoáng chất và hầu hết các chất tích tụ khác.  Một thiết bị chuẩn có từ 1 đến 8 điểm đo . bằng cách kết hợp 2  hoặc nhiều Multiplexer Units, Một thiết bị PAMAS WaterViewer có thể  mở rộng 4 hoặc lên đến 32 điểm đo 

Ứng Dụng : Phân tích chất lượng nước

 • nước sinh hoạt
 • nước thải
 • nước công nghiệp
 • bể nước
 • kiểm soát bộ lọc
 • Kiểm soát keo tụ (flockin ) 

Particle sensor:
Hệ thống có thể sử dụng nhiều đầu dò khác nhau  series PAMAS HCB-LD. The standard sensor PAMAS HCB-LD-50/50 has a flow rate of 25 ml/min and a size range of 1 to 100 µm

 

Dữ liệu kỹ thuật


Hệ thống lấy mẫu: Bơm định lượng, piston phủ ceramic trở kháng và  cylinder


Hệ thống truy cập: Waterview, phạm vi kích thước 8 kênh 


Nguồn điện cung cấp: thông qua dòng điện xoay chiều (90-240 V hoặc 50-60 Hz) hoặc qua trực tiếp hiện tại (12-30 V)


Bộ cảm biến thể tích PAMAS HCB-LD-15/25 Kích thước khoảng: 1-100 mm Max. nồng độ hạt: 200.000 p / ml * lúc 10 ml / phút **


PAMAS HCB-LD-25/25 Kích thước khoảng: 1-200 mm Max. nồng độ hạt: 120.000 p / ml * 25 ml / phút **


PAMAS HCB-LD-50/50 Kích thước khoảng: 1-400 mm Max. nồng độ hạt: 24.000 p / ml * 25 ml / min *


PAMAS HCB-LD-100 Kích thước khoảng: 2-800 mm Max. nồng độ hạt: 1.200 p / ml * 50 ml / phút ** * với tốc độ trùng hợp ngẫu nhiên là 7.8% ** Nhiều fl ow-giá đều là có sẵn theo yêu cầu.
Tiêu chuẩn : IP 65


Độ ẩm tương đối: 0-100 %

phạm vi áp suất: 0,5-4 Bar

Kích thước và trọng lượng: thiết bị tiêu chuẩn: 300 x 400 x 242 mm (W x H x D), xấp xỉ. 11 kg với Multiplexer : 300 x 600 x 242 mm (W x H x D), xấp xỉ. 17 kg

PAMAS WaterViewer

The PAMAS WaterViewer is used as an online particle counter for low viscous liquids. The sample input for the standard system is 0.5 to 4 bar pressure, grab sampling or mixed system available on request. The PAMAS WaterViewer has been designed for a fully automated operation. Analogue and digital I/O of external devices is also possible. Automated sensor cleaning removes minerals and most other deposits. A standard Multiplexer Unit contains 1 to 8 measuring point inputs. By combining 2 or more Multiplexer Units, one PAMAS WaterViewer system can be expanded to multiple measuring point inputs.

 

Applications

Water quality control measurements for

 • potable water
 • waste water
 • industrial water
 • pool Water
 • filter control
 • coagulation (flocking) control

Particle sensor

The system can be used with different sensors of the series PAMAS HCB-LD. The standard sensor PAMAS HCB-LD-50/50 has a flow rate of 25 ml/min and a size range of 1 to 100 µm.

einsatz

DEVICE WITH SIMILAR APPLICATION

 • PAMAS FSA 2002

  PAMAS FSA-2002

  Par­ti­cle counter for floc size analy­sis

Tin tức & Sự kiện