Chi Tiết Sản Phẩm

Thiết Bị Chuẩn Độ Lưu Huỳnh

Thiết Bị Chuẩn Độ Sulfur - Sulfur Titrator

Xác định hàm lượng hydrogen sulfide và lưu huỳnh mercaptan trong hydrocacbon và dầu

Thiết bị Sulfur Titrator được thiết kế để xác định các hợp chất lưu huỳnh như hydrogen sulfide và lưu huỳnh mercaptan trong hydrocacbon và dầu lỏng.

Phép đo sử dụng phương pháp chuẩn độ thể tích bằng dung dịch bạc nitrat trong môi trường khan.

Phép đo này tạo ra bạc sulfua (Ag2S) và bạc mercaptides.

Việc phân tích phải được thực hiện trong môi trường khí trơ để tránh quá trình oxy hóa các hợp chất lưu huỳnh bằng không khí và do đó kết quả đo sai.

Thiết bị phù hợp với tiêu chuẩn ISO 3012, ASTM D 3227, UOP 163, UOP 212.

Tốc độ chuẩn độ được điều chỉnh chính xác theo tốc độ phản ứng với các thuật toán điều khiển.Hai điểm kết thúc được chỉ định - đầu tiên cho hydrogen sulfide và thứ hai cho lưu huỳnh mercaptan.

Khi kết thúc phép đo, kết quả được thể hiện bằng mg / kg (ppm) hydrogen sulfide và / hoặc lưu huỳnh mercaptan hoặc một số đơn vị khác.

Các ứng dụng

Sulfur Titrator thích hợp cho phân tích

Nhiên liệu (xăng, dầu hỏa, nhiên liệu tuabin hàng không)
chất chưng cất dễ bay hơi, chưng cất ở giữa
khí hóa lỏng (LPG)
khí hydrocacbon
hydrocacbon lỏng
Naphtha (dầu mỏ)
Chu kỳ các loại dầu
Chù của dầu nặng 

Thiết bị chuẩn độ Sulphur Titrator bao gồm

Bộ chuẩn độ thể tích tự động có chỉ thị chiết áp
Một bình chuẩn độ với bộ khuấy

Việc xác định lưu huỳnh hydrogen sulfide / mercaptan dựa trên chuẩn độ điện thế bằng dung dịch bạc nitrat trong môi trường khan
một dấu hiệu chính xác bởi một điện cực bạc chọn lọc, ổn định trong một thời gian dài

Các bước phân tích là

Tiêu chuẩn hóa dung dịch chuẩn độ
Chuẩn độ mẫu dầu hoặc chất lỏng hấp thụ

Phương pháp đo : Chuẩn độ thể tích 
Kết quả đo : mg/kg (ppm) hydrogen sulfide and/or mercaptan sulfur, formula generator available
Thang đo : Hydrogen sulfide / sulfide: ít hơn 1 đến vài nghìn khối lượng-ppm
Lưu huỳnh Mercaptan: 3 - 500 mass-ppm thường
Độ phân giải hiển thị : 0,01 ppm
Nguồn điện cung cấp : Nguồn cấp điện bên ngoài: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Nguồn điện cung cấp : 30 VA
Bộ khuấy : 12 V DC ra, 500 mA
Kích thước : 30 x 45 x 30 cm (W x H x D), chiều cao với đơn vị trao đổi
Trọng lượng : Xấp xỉ. 3,5 kg (với thiêt bị và chai mẫu rỗng ) 

Tin tức & Sự kiện