Chi Tiết Sản Phẩm

S40 GO AVTUR

PAMAS S40 GO AVTUR là một hệ thống đếm hạt di động cho nhiên liệu tuốc bin hàng không được tích hợp trong vi li đặc biệt PAMAS GO phát triển và thiết kế phù hợp với các môi trường khắc nghiệt.

PAMAS S40 GO AVTUR có phương pháp IP riêng của mình (IP577), mà đã được soạn thảo, xác nhận và công bố bởi Viện Năng lượng tại Luân Đôn. Điều này đảm bảo chất lượng cao nhất của phương pháp và khả năng tương thích tốt

nhất với các phương pháp khác để kiểm soát ô nhiễm. Các phương pháp IP 577 đã được bao gồm trong phiên bản 7 của DEF STAN 91-91 công bố của Bộ Quốc phòng Anh.

Chắc chắn và bền bỉ máy đếm tiểu phân PAMAS S40 GO AVTUR di động truy cập được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các môi trường khắc nghiệt nhất và có thể được sử dụng cho các lĩnh vực phân tích và cho phép đo trong phòng

thí nghiệm. Một bơm piston phủ gốm bền bỉ đảm bảo một dòng chảy liên tục ổn định. Với một màn hình cảm ứng giao diện người dùng đơn giản dễ sử dụng, vận hành dễ dàng và trực quan. Hệ thống được trang bị với một pin tích hợp trong

hơn ba giờ hoạt động và lưu trữ dữ liệu của hơn 4000 các phép đo. Các mẫu có thể được lấy từ chai mà không cần áp lực hay áp lực lên đến 6 bar.

Hệ Thống Lấy Mẫu :
• Hệ thống bơm được phủ Ceramic giúp cho tốc độ dòng bơm không đổi.
Áp suất lấy mẫu :
• Từ áp suất lên đến 6 bar (85 psi)
PAMAS Volumetric Sensor:
PAMAS HCB-LD-50/50
Thang hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn :

• 4-70 μm(c) theo tiêu chuẩn ISO 11171 (standard calibration)
• 1-100 μm according to ISO 4402 (optional calibration)
Nồng độ hạt lớn nhất : 24.000 P/ml tại lưu lượng 25 ml/ phút và  tốc độ trùng với 7.8%
Số kênh đếm :
• 8- Kênh 
• Dữ liệu in : 32 cột cho máy in nhiệt 
• Data transfer: 8 bit ASCII code through USB port
• Nguồn điện cung cấp : 90-230 V AC / 50-60 Hz hoặc  12-30 V DC  hoặc có thể sử dụng pin với 3 giờ hoạt động liên tục 
• Trọng lượng và kích  thước  : Approx. 9 kg , 300mm x 140mm x 300mm
Ứng dụng : 
• Đo trực tuyến tại hệ thống  thủy lực áp suất lên đến 420bar
• Đo trực tuyến mà tại nới không có hổ trợ về áp suất  
• Đo Offline sử dụng lấy mẫu trong chai ( sử dụng trong phòng thí nghiệm )
• Đo dầu nhớt 
• Phân tích 
• phân tích Online  cho các thành phần vệ sinh máy  
• Kiểm tra lọc 

PAMAS S40 GO AVTUR

The PAMAS S40 GO AVTUR is a portable particle counting system for aviation turbine fuel that is integrated in the rugged case PAMAS GO specially developed and designed for harsh environments.

The PAMAS S40 GO AVTUR has its own IP method (IP577), that was drafted, validated and published by the Energy Institute in London. This guarantees highest quality of the method and best compatibility with other methods for contamination control. The method IP 577 has been included in revision 7 of the DEF STAN 91-91 published by the UK Ministry of Defence.

The rugged and resistant PAMAS S40 GO AVTUR portable particle counter is built to meet the demands of the harshest environments and can be used for field analyses and for laboratory measurements. A wear resistant ceramic piston pump guarantees a constant flow. With a simple-to-use touch screen user interface, operation is easy and intuitive. The system is equipped with an integrated battery for more than three hours operation and a data storage of more than 4000 measurements. The samples can be taken from bottles without pressure or pressurised up to 6 bar.

einsatz

DEVICE WITH SIMILAR APPLICATION

  • PAMAS S40 AVTUR

    PAMAS S40 AVTUR

    Portable par­ti­cle counter for Jet­fuel as per IP 577 and DEF STAN 91-91

  • PAMAS S50P AVTUR

    PAMAS S50P AVTUR

    On­line par­ti­cle counter for Avi­a­tion Tur­bine Fuel

Standards
Display shows particle numbers, cleanliness classes, and size.
Printout according to many international standards
(e.g. IP 577, DEF STAN 91-91,ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059, GJB 420 and GOST 17216).

Tin tức & Sự kiện