Chi Tiết Sản Phẩm

PAMAS AS3

PAMAS AS3

PAMAS AS3 cấp mẫu tự động được sử dụng để phân tích ô nhiễm dầu qua lấy mẫu hàng loạt. Với hệ thống hoàn toàn tự động này, hàng trăm mẫu mỗi ngày có thể được phân tích.

ứng dụng:
Phân tích ô nhiễm của một số lượng lớn liên tục của mẫu dầu

 

các tính năng:

  • Hoàn toàn tự động phân tích
  • Lên đến 200 mẫu trong vòng 8 giờ (tức là lên đến 600 mẫu mỗi ngày trong trường hợp hoạt động liên tục)
  • Xử lý độ nhớt lên đến 200 cStokes
  • Được trang bị đầu dò khuấy siêu âm khi chuẩn bị mẫu
  • Lấy mẫu tự động: Robot xử lý với các mẫu trên khay theo XYZ
  • Có thể lập trình xả mẫu thành phần ướt để tránh lây nhiễm chéo
  • Hệ thống pha loãng tích hợp cho chất lỏng nhớt ô nhiễm cao hoặc cao và cho các mẫu mà có thể chứa các chất phụ gia không tan hoặc nước không tan

Cảm biến hạt PAMAS HCB-LD-50/50:
Nồng độ tối đa: 24.000 hạt mỗi ml với tỷ lệ concidence 7,8% và tốc độ dòng chảy là 25 ml mỗi phút

download

VIDEO

 

This sound­less demon­stra­tion video shows the oper­a­tional process of the PAMAS AS3 auto­sampler system. 

Tin tức & Sự kiện