Chi Tiết Sản Phẩm

NewLab 225 Filter Plugging Tendency

NewLab 225
Thiết bị xác đinh bộ lọc độ nhiểm bẩn bám dính 

ASTM D 2068
IP 387

CE marked

Subject

Của dầu nhiên liệu chưng cất, nơi mà việc sử dụng cuối cùng đòi hỏi mức độ sạch sẽ đặc biệt. Phương pháp thử này áp dụng cho nhiên liệu trong phạm vi độ nhớt từ 1,50 đến 6,00 mm2 / s (cSt) ở 40 ° C.

Chức năng chính 

Thiết bị phân tích loại để bàn

Thiết bị tích hợp cung cấp hệ thống làm lạnh  với máy nén khí bên trong chất làm lạnh không có  CFC

Thân bể được làm bằng nhôm 

Nguyên lý đo 

Một mẫu nhiên liệu được thử nghiệm được truyền với tốc độ không đổi (20 mL / phút) qua môi trường lọc sợi thủy tinh. Áp suất giảm trên bộ lọc được theo dõi trong quá trình đi qua một lượng nhiên liệu thử nghiệm cố định. Nếu áp suất áp suất tối đa được quy định đạt được trước khi lọc tổng lượng nhiên liệu, khối lượng nhiên liệu thực tế lọc tại thời điểm áp suất giảm lớn nhất được ghi lại và sử dụng để có được kết quả tính toán tự động. Nếu không, nếu khối lượng quy định được lọc mà không đạt đến áp suất 105kPa, áp suất tối đa trong quá trình thử sẽ được ghi lại và sử dụng để đạt được kết quả.

Thiết bị cung cấp gồm có 

 • PT100 Sensors Class A
 • Level sensor 0 … 300 ml
 • Pressure sensor 0 to 210 KPa

Thông số kỹ thuật 

 • Bath / Sample Temperatures: °C/°F (selectable)
 • Measuring range: +80°C…-50°C
 • Bath temperature: -10°C … +40°C
 • Pump flow rate: 20 ml/min

Tích hợp máy tính  PC

 • TFT / LCD 12 "
  Độ phân giải 1024 × 768, 16.2 M màu
  2 cổng USB để kết nối với máy in bên ngoài và / hoặc máy tính bên ngoài
  Khả năng lưu trữ cho hơn 60.000 phân tích

Phần mềm 

Chức năng 

 • Giao diện thân thiện
  Hiển thị thời gian thực của tất cả các tham số phân tích
  Lưu trữ tất cả các phân tích
  Lưu trữ các kết quả trong định dạng Excel®
  Hiển thị đồ hoạ
  Kết quả in

Hiệu chuẩn 

 • Hiệu chuẩn tự động cho mỗi đầu dò nhiệt độ bằng cách sử dụng hộp thập kỷ hiệu chuẩn
  Lưu trữ dữ liệu đề cập đến hiệu chuẩn
  Ngày hiệu chỉnh cuối cùng được đề cập tới mỗi đầu dò duy nhất được hiển thị

hẩn đoán

Truy cập vào tất cả các tín hiệu analog và tín hiệu số (đầu vào và đầu ra) để xác minh hoạt động của chúng.

Phụ kiện

1820-8013: Bộ lọc sợi thủy tinh, ∅ 13 mm, 100 / pk

 

Subject Determination of the filter plugging tendency (FPT) of distillate fuel oils where the end use demands an exceptional degree of cleanliness. This test method is applicable to fuels within the viscosity range of 1.50 to 6.00 mm2/s (cSt) at 40°C. Measuring Principle A sample of the fuel to be tested is passed at a constant rate of flow (20 mL/min) through a glass fiber filter medium. The pressure drop across the filter is monitored during the passage of a fixed volume of test fuel. If a prescribed maximum pressure drop is reached before the total volume of fuel is filtered, the actual volume of fuel filtered at the time of maximum pressure drop is recorded and used to obtain the automatic calculation result. Otherwise if the prescribe volume is filtered without reach the 105kPa pressure, the maximal pressure during the test is recorded and used to obtain the result

Main Features

• Bench top analyser

• Instrument equipped with a built-in cooling system with sigle stage gas motor compressor CFC free

• Bath made in aluminium Measuring Devices • PT100 Sensors Class A • Level sensor 0 … 300 ml

• Pressure sensor 0 to 210 KPa Technical Features • Bath / Sample Temperatures: °C / °F (selectable)

• Measuring range: +80°C…-50°C • Bath temperature: -10°C … +40°C

• Pump flow rate: 20 ml/min Integrated panel PC • TFT/LCD 12”

• Resolution 1024 × 768, 16.2 M colours • 2 USB ports for connection to an external printer and/or external PC

• Storage capacity for more than 60’000 analysis

Software

• User friendly interface

• Real time display of all the analytical parameters

• Storage of all the analysis • Storage of the results in Excel® format

• Display of the graphic

• Printable results

• Automatic calibration of each temperature probe by means of the calibration decade box

• Storage of the data referred to the calibration

• Last calibration date referred to each single probe displayed

• Access to all analogue and digital signals (inlet and outlet) in order to verify their functioning. Accessories

• 1820-8013: Glass Microfiber Filter, ∅ 13 mm, 100/pk

http://www.lin-tech.ch/pdf/nl225eng.pdf

ASTM D 2068
IP 387

CE marked

Tin tức & Sự kiện