Chi Tiết Sản Phẩm

Máy sắc ký khí (GC – Gas Chromatography)

Hệ thống sắc ký trong lịch sử. Hệ thống DPS 600 Series GC là các hệ thống GC chỉ có trên thế giới. Các module GC có thể được trộn lẫn với

và kết hợp để thực hiện 100 của ứng dụng cấu hình cụ thể cho bất kỳ
Phương pháp sắc ký khí ! Với khả năng tích hợp lên đến 7 đầu dò để lựa chọn, on-Column và Split / Splitless đầu phun, làm giàu mẫu , và màng hình cảm ứng , chúng tôi mạnh dạn nói, "Nếu bạn có thể mơ nó, chúng tôi có thể xây dựng nó!"

 Kết quả hình ảnh cho DPS Series 600

Module điện tử : 
- Điều khiển thiết bị bởi màng hình màu cảm ứng
- Nhập và lưu trữ dữ liệu phương pháp GC thông qua màng hình màu cảm ứng
- Hiển thị thực tế điểm cài đặt của tất cả các thông số đo GC trên màng hình
- Giới hạn An toàn trên tất cả các tham số đã nhập của người dùng
- Nhiệt độ lò cột lập trình  chương trình (OTP)  với nhiều chương trình 
- Lập trình áp suất cho khí mang với Ramps
-Thời gian bay với trình tự sắp xếp Rơle, Van, Bẫy, vv
- Điều khiển đầu dò của tất cả phép đo 
- Điều chỉnh áp suất điện tử  (EPC’s):
- Áp suất khí quyển và nhiệt độ được bù trừ
- Bộ điều chỉnh áp suất EPCvới điểm cài đặt có độ phân giải  0.1 kPa 
- Bộ điều khiển GC, Lò cột , và đàu dò dễ dàng tháp lắp 
- Bộ điều khiển vi xử lý
- xử lý tín hiệu số độc quyền
- Giao diện chuẩn
- Lấy mẫu bởi Headspace hoặc  Autosamplers
- Tín hiệu ra cho mỗi đầu dò
- Tín hiệu ra Analog tương tự cho mỗi đầu dò.
- Điện áp (85 - 240 Vac) với bộ lọc dòng và bộ ngắt.

 

- Điều khiển thiết bị bởi màng hình màu cảm ứng
- Nhập và lưu trữ dữ liệu phương pháp GC thông qua màng hình màu cảm ứng
- Hiển thị thực tế điểm cài đặt của tất cả các thông số đo GC trên màng hình
- Giới hạn An toàn trên tất cả các tham số đã nhập của người dùng
- Nhiệt độ lò cột lập trình  (OTP)  với nhiều Ramps
- Lập trình áp suất cho khí mang với Ramps
-Timeline cho trình tự sắp xếp Rơle, Van, Bẫy khí , vv
- Điều khiển đầu dò của tất cả phép đo trên một trang 
- Điều chỉnh áp suất điện tử  (EPC’s):
- Áp suất khí quyển và nhiệt độ được bù trừ
- Bộ điều chỉnh áp suất EPCvới điểm cài đặt có độ phân giải  0.1 kPa 
- Bộ điều khiển GC, Lò cột , và đàu dò dễ dàng tháp lắp 
- Bộ điều khiển vi xử lý
- xử lý tín hiệu số độc quyền
- Giao diện chuẩn
- Lấy mẫu bởi Headspace Autosamplers
- Tín hiệu ra cho mỗi đầu dò
- Tín hiệu ra Analog tương tự cho mỗi đầu dò.
- Điện áp (85 - 240 Vac) với bộ lọc dòng và bộ ngắt.
- Điều khiển thiết bị bởi màng hình màu cảm ứng
- Nhập và lưu trữ dữ liệu phương pháp GC thông qua màng hình màu cảm ứng
- Hiển thị thực tế điểm cài đặt của tất cả các thông số đo GC trên màng hình
- Giới hạn An toàn trên tất cả các tham số đã nhập của người dùng
- Nhiệt độ lò cột lập trình  (OTP)  với nhiều Ramps
- Lập trình áp suất cho khí mang với Ramps
-Timeline cho trình tự sắp xếp Rơle, Van, Bẫy khí , vv
- Điều khiển đầu dò của tất cả phép đo trên một trang 
- Điều chỉnh áp suất điện tử  (EPC’s):
- Áp suất khí quyển và nhiệt độ được bù trừ
- Bộ điều chỉnh áp suất EPCvới điểm cài đặt có độ phân giải  0.1 kPa 
- Bộ điều khiển GC, Lò cột , và đàu dò dễ dàng tháp lắp 
- Bộ điều khiển vi xử lý
- xử lý tín hiệu số độc quyền
- Giao diện chuẩn
- Lấy mẫu bởi Headspace Autosamplers
- Tín hiệu ra cho mỗi đầu dò
- Tín hiệu ra Analog tương tự cho mỗi đầu dò.
- Điện áp (85 - 240 Vac) với bộ lọc dòng và bộ ngắt.

Tin tức & Sự kiện