Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY ĐO KÍCH THƯỚC HẠT

 

 
Giới thiệu
 - Máy phân tích kích thước hạt The NanoBrook 90Plus kết hợp tất cả mọi thứ bạn cần, dùng thường xuyên cho việc đo sud- micron. Dựa trên phương pháp đo  DLS, hầu hết các phép đo chỉ mất đến 1 đến 2 phút. Tùy chọn ảnh diode (BI-APD) cho tán xạ yếu. thiết bị có thế nâng cấp lên để sau này đo điện thế zeta. Bạn  thấyThiết bị the 90Plus Zeta and 90Plus PALS kết hợp để đo kích thước và thế zeta.
 - Đo kích thước hạt nhanh chóng và  độ chính xác cao
 - Theo tiêu chuẩn ISO 13321 and ISO 22412 
 - Thang Đo Kích Thước Hạt  : <1 nm to 6 µm  
 - Nguồn laser 35mW  độ nhạy cao
 - Nhiệt độ hoạt động :  -5 °C đến 110 °C
Nguyên tắc hoạt động:
 - Pha loãng Thể vẩn , từ  0.0001 đến 1.0% v/v, dùng lượng ẩm thích hợp và/hoặc phân tán pha
 - Thiết bị ultrasonicato dùng để phá vỡ sự kết tụ lỏng lẻo. 2 hoặc 3 ml thể vẫn( mẫu) để thực hiện phép đo. Các Cell  acrylic dùng để sử dụng mẫu dung dịch nước và rượu. chỉ cần một vài phút để các mẫu và  Cell trong bên trong NanoBrook 90Plus chủ động kiểm soát nhiệt độ môi trường. Có Một ô kính vuông có sẵn nếu cần dùng và các Cell có khối lượng đặc biệt nhỏ có thể được sử dụng để làm giảm khối lượng của vật liệu cần thiết chỉ cần 50 ml hoặc 10 ml. Đối với những mẫu dung dịch nước 50 ml cho vào một cuvette chỉ dùng 1 lần
 -  Trong mọi trường hợp mẫu được thu hồi(giữ nguyên trạng).
Độ lặp lại của Nanobrook 90Plus
 -NanoBrook 90Plus cho các phép đo  tuyệt vời để phân tích kích thước hạt để phân tích kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng sản phẩm sau thời gian đo . 
 -Bảng bên cạnh cho thấy khả năng lặp lại tuyệt vời với các vật liệu tiêu chuẩn được công nhận và thỏa thuận nội bộ . Bạn có thể tự tin trong những kết quả bạn nhận được từ NanoBrook 90Plus

Thông số Kỹ Thuật 

Thang Đo  1 nm to 6 µm depending on refractive index, concentration & scattering angle
Độ chính xác ± 1% cơ bản
Loại mẫu Most colloidal-sized materials, suspended in any clear liquid
Thể tích mẫu 1 to 3 mL. New: 10 µL small-volume cells
Điều chỉnh nhiệt độ -5 °C to 110 °C, ± 0.1 °C, active control. No external circulator required
Nguồn Laser 35 mW, solid state, standard
Góc phân tán 15° & 90°
Dữ liệu trình diễn Average & width, lognormal fit, and multimodal size distribution standard
Tương đương với Brookhaven's TurboCorr, multitau, research grade with 510 channels, covering the equivalent of 1010 linearly-spaced channels, 100% efficiency, real-time operation over the entire delay-time range
Máy tính  External PC; now Windows 7 compatible
Nguồn điện  100/115/220/240 VAC, 50/60 Hz, 150 Watts
Kích thước 23.3 x 42.7 x 48.1 cm (HWD)
Trọng lượng 15 kg
Đặc tính môi trường Temperature 10 °C to 75 °C
Humidity 0% to 95%, non-condensing
Certificates CE Certified

 - Máy phân tích kích thước hạt The NanoBrook 90Plus kết hợp tất cả mọi thứ bạn cần, dùng thường xuyên cho việc đo sud- micron. Dựa trên phương pháp đo  DLS, hầu hết các phép đo chỉ mất đến 1 đến 2 phút. Tùy chọn ảnh diode (BI-APD) cho tán xạ yếu. thiết bị có thế nâng cấp lên để sau này đo điện thế zeta. Bạn  thấyThiết bị the 90Plus Zeta and 90Plus PALS kết hợp để đo kích thước và thế zeta.
 - Đo kích thước hạt nhanh chóng và  độ chính xác cao
 - Theo tiêu chuẩn ISO 13321 and ISO 22412 
 - Thang Đo Kích Thước Hạt  : <1 nm to 6 µm  
 - Nguồn laser 35mW  độ nhạy cao
 - Nhiệt độ hoạt động :  -5 °C đến 110 °C
 - Theo tiêu chuẩn ISO 13321 and ISO 22412 

Tin tức & Sự kiện