Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY ĐO ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC

NewLab 300 - Máy xác đo điểm đông đặc dầu khí 

Testing Unit 300

NewLab 300 Stand Alone

ASTM D97 - ASTM D5853 - ASTM D5950
IP 15 - IP 441
ISO 3016

CE marked

Ứng dụng : 

Đổ điểm đông của sản phẩm dầu mỏ, dầu thô, động cơ và động cơ dầu, phụ gia, các loại dầu bôi trơn, ...

Nguyên lý đo và hoạt động của thiết bị đo điểm đông 

Theo phương pháp này, mẫu được làm lạnh xuống với một tốc độ quy định và, ở khoảng nhiệt độ quy định, các cánh tay cơ khí của máy phân tích cho nâng jar kiểm tra từ những jacket làm mát và nghiêng nó để mang lại cho nó ở vị trí ngang để kiểm tra dòng chảy của mẫu . Các mẫu được phát hiện bởi các đầu dò nhiệt (đầu dò PT100) được đặt trên bề mặt mẫu mà phản ứng nếu cảm động bởi mẫu làm mát .

Thiêt bị đo điểm đông 

 • Two PT100 detection probes placed on the surface of the product
 • Mechanical moving arm bringing the test jar in horizontal position

Đầu dò đo nhiệt độ PT 100

 • Platinum resistance PT100 class A

Thông số kỹ thuật 

Nhiệt độ : in °C

Thang nhiệt độ : +80°C … -80°C

Độ phân giải : 0.06 °C

Độ chính xác : ± 0.1 °C

Độ lặp lại / lặp lại: theo tiêu chuẩn phương pháp hoặc tốt hơn

Chức năng phần mềm 

Phần mềm mới LabLink thể quản lý lên đến 6 người đứng đầu phân tích đồng thời (SCC)

 • Giao diện người dùng thân thiện
 • Tất cả các thông số phân tích mã hóa lại
 • Tùy chỉnh các thông số phân tích và phương pháp
 • Kết quả tùy chỉnh báo cáo
 • Đồ thị có thể in và kết quả
 • Tự nhận dạng của các loại hình học của phân tích kết nối

Phần mềm bao gồm :

Analysis Menu

Phương pháp và tiêu chuẩn phân tích theo ASTM / IP / ISO / EN / DIN… 

(nội bộ) với mẫu tiền gia nhiệt 
(bên ngoài) mà không cần mẫu tiền gia nhiệt 
Phương pháp tùy chọn:

T-mẫu - T-bath (Delta T không đổi)
tốc độ làm mát ° C / h
Lựa chọn bể gia nhiệt 
Lựa chọn nhiệt độ thử nghiệm
Báo động âm thanh và tin nhắn hiển thị (ở phần cuối của phân tích và trong trường hợp lỗi và / hay sự cố xảy)

 

Diagnostic Menu

Trực tiếp đến cổng analog, digital, cổng vào và cổng ra

Lựa chọn giá trị hiển thị : °C / Volt

Calibration Menu

Tự động hiệu chuẩn mối đầu dò 

Last calibration date referred to each single probe displayed and relative data printable

Hiển thị hiệu chuẩn diagram

Chèn các giá trị 

Tiêu chuẩn và chế độ hiệu chuẩn tiên tiến

Data Utilities

Các lĩnh vực cho giới thiệu của nhà điều hành và các tên sản phẩm
Xem Lưu trữ cho các tập tin thu hồi
Tất cả phân tích lưu trữ trong Excel định dạng tương thích
Dung lượng lưu trữ trong hơn 60'000 phân tích
LIMS tương thích

 

Màng hình PC được tích hợp sẵn có 

 • TFT/LCD 12"
 • Độ phân giải màng hình nhiều màu 1024 × 768, 16.2 M 
 • 2 cổng USB kết nối bên ngoài với máy in và máy tính 
 • Bộ nhớ dữ liệu phân tích lớn hơn  60'000 analysis

Thư nghiệm Jar

 • Cùng kích thước và khối lượng như mô tả bởi các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn
  Đánh dấu mức độ sản phẩm

Hệ thống làm lạnh 

Tích hợp hệ làm lạnh bằng khí nén không chứa CFC 

 • Single stage (for temperatures up to -40°C / 1)
 • Double stage (for temperatures up to -80°C / 2)

Được trang bị với nguồn năng lượng tiết kiệm tự động cho hệ thống. Sau 15 phút kể từ khi kết thúc việc phân tích các hệ thống làm mát đi trong chế độ stand-by.

An toàn thiết bị 

Áp suất điều chỉnh cho  1st stage motor khí nén 

Áp suất điều chỉnh cho  2nd stage motor khí nén 

Thermostat for 2nd stage activation

Thermo-switch for each cooling / heating jacket

Motor nén khí được trang bị bên trong chống quá tải thiết bị 

Nguồn điện cung cấp 

 • 220V ± 15% / 50 to 60 Hz
 • 115V ± 15% / 60 Hz

Dây cáp :

 • 3 dây dẫn cáp linh hoạt 2 m (7 feet) chiều dài với dầu vỏ bọc PVC và kháng theo CENELEC chỉ thị nhiệt

Nhiệt độ môi trường hoạt động 

 • Max 32 °C
 • H.R. 80%
Kích thước (cm) 1 test position 2 test position 3 test position 4 test position 6 test position
Rộng  66 66 100 134 150
Sâu  60 60 60 60 105
Cao  80 80 80 80 150
Trọng lượng  (kg)          
single stage compressor 70 90 - - -
double stage compressor 80 100 130 160 280

Phụ kiện

 • LAB-xxx/005-03: heather + auto adhesive + insulation
 • LAB-xxx/005-04: thermo switch
 • LAB-xxx/005-06: PT100 bath
 • LAB-xxx/007-02: static relay
 • LAB-xxx/007-04: PCB fuse 1 AT (box of 10 pcs)
 • LAB-xxx/006-01: cooling fluid valve + fitting
 • LAB-300/007-01: main electronic board Pour Point
 • LAB-300/002-16: precision potentiometer
 • LAB-300/008-12: PT100 product w/connector
 • LAB-300/008-13: PT100 detection
 • LAB-300/008-04: calibrated test jar
 • LAB-300/008-041: o-ring for test jar

Bộ hiệu chuẩn 

 • OilLab 80: calibration decade box – PT100 simulator
 • OilLab 81: set of connectors and cables for cold range

PDF

NewLab 300 - Máy xác đo điểm đông đặc dầu khí 

Testing Unit 300

NewLab 300 Stand Alone

ASTM D97 - ASTM D5853 - ASTM D5950
IP 15 - IP 441
ISO 3016

CE marked

Ứng dụng : 

Đổ điểm đông của sản phẩm dầu mỏ, dầu thô, động cơ và động cơ dầu, phụ gia, các loại dầu bôi trơn, ...

Nguyên lý đo và hoạt động của thiết bị đo điểm đông 

Theo phương pháp này, mẫu được làm lạnh xuống với một tốc độ quy định và, ở khoảng nhiệt độ quy định, các cánh tay cơ khí của máy phân tích cho nâng jar kiểm tra từ những jacket làm mát và nghiêng nó để mang lại cho nó ở vị trí ngang để kiểm tra dòng chảy của mẫu . Các mẫu được phát hiện bởi các đầu dò nhiệt (đầu dò PT100) được đặt trên bề mặt mẫu mà phản ứng nếu cảm động bởi mẫu làm mát .

Thiêt bị đo điểm đông 

 • Two PT100 detection probes placed on the surface of the product
 • Mechanical moving arm bringing the test jar in horizontal position

Đầu dò đo nhiệt độ PT 100

 • Platinum resistance PT100 class A

Thông số kỹ thuật 

Nhiệt độ : in °C

Thang nhiệt độ : +80°C … -80°C

Độ phân giải : 0.06 °C

Độ chính xác : ± 0.1 °C

Độ lặp lại / lặp lại: theo tiêu chuẩn phương pháp hoặc tốt hơn

Chức năng phần mềm 

Phần mềm mới LabLink thể quản lý lên đến 6 người đứng đầu phân tích đồng thời (SCC)

 • User friendly interface
 • All analytical parameters recoded
 • Customizable analysis parameters and methods
 • Customizable results report
 • Printable graphs and results
 • Self-identification of the typology of the analysers connected

Phần mềm bao gồm :

Analysis Menu

Phương pháp và tiêu chuẩn phân tích theo ASTM / IP / ISO / EN / DIN… 

 • (internal) with sample pre-heating
 • (external) without sample pre-heating

Optional methods:

 • T-sample – T-bath (Delta T constant)
 • cooling rate °C / h
 • selectable bath steps
 • fast bath
 • selectable tilt out test temperature

Audible alarm and displayed messages (at the end of the analysis and in case of errors and/or malfunctions)

Diagnostic Menu

 • Direct access to all analog, digital, inputs and outputs
 • Selectable value displaying: °C / Volt

Calibration Menu

 • Automatic calibration of each temperature probe
 • Last calibration date referred to each single probe displayed and relative data printable
 • Display of calibration diagram
 • Insertion of offset values
 • Standard and advanced calibration modes

Data Utilities

 • Fields for introduction of operator and product name
 • Archive viewer for files recall
 • All analysis stored in Excel® compatible format
 • Storage capacity for more than 60’000 analysis
 • LIMS compatible

Màng hình PC được tích hợp sẵn có 

 • TFT/LCD 12"
 • Độ phân giải màng hình nhiều màu 1024 × 768, 16.2 M 
 • 2 cổng USB kết nối bên ngoài với máy in và máy tính 
 • Bộ nhớ dữ liệu phân tích lớn hơn  60'000 analysis

Thư nghiệm Jar

 • Cùng kích thước và khối lượng như mô tả bởi các phương pháp thử nghiệm tiêu chuẩn
  Đánh dấu mức độ sản phẩm

Hệ thống làm lạnh 

Tích hợp hệ làm lạnh bằng khí nén không chứa CFC 

 • Single stage (for temperatures up to -40°C / 1)
 • Double stage (for temperatures up to -80°C / 2)

Equipped with an automatic energy power save system. After 15 minutes from the end of the analysis the cooling system goes in stand-by mode.

An toàn thiết bị 

Áp suất điều chỉnh cho  1st stage motor khí nén 

Áp suất điều chỉnh cho  2nd stage motor khí nén 

Thermostat for 2nd stage activation

Thermo-switch for each cooling / heating jacket

Motor nén khí được trang bị bên trong chống quá tải thiết bị 

Nguồn điện cung cấp 

 • 220V ± 15% / 50 to 60 Hz
 • 115V ± 15% / 60 Hz

Dây cáp :

 • 3 dây dẫn cáp linh hoạt 2 m (7 feet) chiều dài với dầu vỏ bọc PVC và kháng theo CENELEC chỉ thị nhiệt

Nhiệt độ môi trường hoạt động 

 • Max 32 °C
 • H.R. 80%
Kích thước (cm) 1 test position 2 test position 3 test position 4 test position 6 test position
Rộng  66 66 100 134 150
Sâu  60 60 60 60 105
Cao  80 80 80 80 150
Trọng lượng  (kg)          
single stage compressor 70 90 - - -
double stage compressor 80 100 130 160 280

Phụ kiện

 • LAB-xxx/005-03: heather + auto adhesive + insulation
 • LAB-xxx/005-04: thermo switch
 • LAB-xxx/005-06: PT100 bath
 • LAB-xxx/007-02: static relay
 • LAB-xxx/007-04: PCB fuse 1 AT (box of 10 pcs)
 • LAB-xxx/006-01: cooling fluid valve + fitting
 • LAB-300/007-01: main electronic board Pour Point
 • LAB-300/002-16: precision potentiometer
 • LAB-300/008-12: PT100 product w/connector
 • LAB-300/008-13: PT100 detection
 • LAB-300/008-04: calibrated test jar
 • LAB-300/008-041: o-ring for test jar

Bộ hiệu chuẩn 

 • OilLab 80: calibration decade box – PT100 simulator
 • OilLab 81: set of connectors and cables for cold range

PDF

NewLab 300 - Máy xác đo điểm đông đặc dầu khí 

Testing Unit 300

NewLab 300 Stand Alone

ASTM D97 - ASTM D5853 - ASTM D5950
IP 15 - IP 441
ISO 3016

CE marked

Ứng dụng : 

Đổ điểm đông của sản phẩm dầu mỏ, dầu thô, động cơ và động cơ dầu, phụ gia, các loại dầu bôi trơn, ...

Nguyên lý đo và hoạt động của thiết bị đo điểm đông 

Theo phương pháp này, mẫu được làm lạnh xuống với một tốc độ quy định và, ở khoảng nhiệt độ quy định, các cánh tay cơ khí của máy phân tích cho nâng jar kiểm tra từ những jacket làm mát và nghiêng nó để mang lại cho nó ở vị trí ngang để kiểm tra dòng chảy của mẫu . Các mẫu được phát hiện bởi các đầu dò nhiệt (đầu dò PT100) được đặt trên bề mặt mẫu mà phản ứng nếu cảm động bởi mẫu làm mát .

Thiêt bị đo điểm đông 

 • Two PT100 detection probes placed on the surface of the product
 • Mechanical moving arm bringing the test jar in horizontal position

Đầu dò đo nhiệt độ PT 100

 • Platinum resistance PT100 class A

Thông số kỹ thuật 

Nhiệt độ : in °C

Thang nhiệt độ : +80°C … -80°C

Độ phân giải : 0.06 °C

Độ chính xác : ± 0.1 °C

Độ lặp lại / lặp lại: theo tiêu chuẩn phương pháp hoặc tốt hơn

Chức năng phần mềm 

Phần mềm mới LabLink thể quản lý lên đến 6 người đứng đầu phân tích đồng thời (SCC)

 

 • Giao diện người dùng thân thiện
 • Tất cả các thông số phân tích mã hóa lại
 • Tùy chỉnh các thông số phân tích và phương pháp
 • Kết quả tùy chỉnh báo cáo
 • Đồ thị có thể in và kết quả
 • Tự nhận dạng của các loại hình học của phân tích kết nối

 

ASTM D97 - ASTM D5853 - ASTM D5950
IP 15 - IP 441
ISO 3016

Tin tức & Sự kiện