Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY ĐẾM TIỂU PHÂN TRONG CHẤT LỎNG

Hệ thông xi lanh thể tích nhỏ

Hệ thống PAMAS SVSS là một thiết bị đếm tiểu phân tiêu chuẩn trong một phòng thí nghiệm cho các ứng dụng dược phẩm (kiểm soát Parenterals, dịch truyền, thuốc nhỏ mắt & thuốc uống) và các thuốc dạng lỏng có độ nhớt thấp. Thiết bị có thể được sử dụng độc lập hay sử dụng phần mềm điều khiển.

Một mô tơ bước chính xác điều khiển xi lanh hút mẫu đi qua cảm biến laser diode ở tốc độ dòng chảy tối ưu và một thể tích mẫu chính xác. Xi lanh có thể thay đổi trong quá trình sử dụng, PAMAS SVSScan phân tích thể tích mẫu với các kích cỡ khác nhau, từ 100 ml đến 1000 ml. Đối với thể tích mẫu nhỏ, có thể thay một bộ hút mẫu nhỏ đặc biệt.

Hệ thống có thể được sử dụng với bộ cảm biến suy giảm ánh sáng khác nhau. Các cảm biến tiêu chuẩn PAMAS HCB-LD-25/25 được sử dụng phù hợp với một tốc độ dòng chảy 10ml/phút và một phạm vi kích thước hạt từ 1 tới 200 mm .

 

Software:
PAMAS USP ứng dụng trong nghành dược (compliant with 21 CFR Part 11) 
PAMAS PMA điều khiển sự ô nhiễm của những chất lỏng sạch

Counter:
• Free adjustable 8, 16 or 32 channel
D/A-converter system
• Backlit graphical LC-display
with 320 x 240 pixel resolution.
• Integrated 32-column-thermoprinter
• Data transfer: ASCII code,
RS 232 port
• Power supply via alternating current:
100 V, 120 V, 230 V, 240 V
50-60 Hz AC
Volumetric sensors:
PAMAS HCB-LD-25/25
Size range: 1-200 µm
Max. particle concentration:
120,000 p/ml* at 10 ml/min**
PAMAS HCB-LD-15/25
Size range: 1-100 µm
Max. particle concentration:
200,000 p/ml* at 10 ml/min**
PAMAS HCB-LD-50/50
Size range: 1-400 µm
Max. particle concentration:
24,000 p/ml* at 25 ml/min**
PAMAS HCB-LD-100
Size range: 2-800 µm
Max. particle concentration:
1,200 p/ml* at 50 ml/min**
PAMAS SLS-25/25
Size range 0.5-20µm
Max. particle concentration:
13,000 p/ml* at 10ml/min**
Size:
450 mm x 280 mm x 400 mm
(W x D x H)
* Coincidence error of 7.8 %

Hệ thông xi lanh thể tích nhỏ

Hệ thống PAMAS SVSS là một thiết bị đếm tiểu phân tiêu chuẩn trong một phòng thí nghiệm cho các ứng dụng dược phẩm (kiểm soát Parenterals, dịch truyền, thuốc nhỏ mắt & thuốc uống) và các thuốc dạng lỏng có độ nhớt thấp. Thiết bị có thể được sử dụng độc lập hay sử dụng phần mềm điều khiển.

Một mô tơ bước chính xác điều khiển xi lanh hút mẫu đi qua cảm biến laser diode ở tốc độ dòng chảy tối ưu và một thể tích mẫu chính xác. Xi lanh có thể thay đổi trong quá trình sử dụng, PAMAS SVSScan phân tích thể tích mẫu với các kích cỡ khác nhau, từ 100 ml đến 1000 ml. Đối với thể tích mẫu nhỏ, có thể thay một bộ hút mẫu nhỏ đặc biệt.

Hệ thống có thể được sử dụng với bộ cảm biến suy giảm ánh sáng khác nhau. Các cảm biến tiêu chuẩn PAMAS HCB-LD-25/25 được sử dụng phù hợp với một tốc độ dòng chảy 10ml/phút và một phạm vi kích thước hạt từ 1 tới 200 mm .

 

Software:
PAMAS USP ứng dụng trong nghành dược (compliant with 21 CFR Part 11) 
PAMAS PMA điều khiển sự ô nhiễm của những chất lỏng sạch

PAMAS SVSS

PAMAS SVSS

Small Volume Syringe System

The system PAMAS SVSS is a standard laboratory particle counter for pharmaceutical applications (control of parenterals, infusion solutions, ophtalmic & oral fluids) and other low-viscous liquids. The instrument may be used as “stand alone” or software controlled.

A stepper-motor-actuated precision syringe moves the sample through the laser-diode sensor at the optimum flow-rate and an accurate sample volume is achieved. Using interchangeable syringes, the PAMAS SVSS can analyse sampling volumes of different sizes, from 100 µl to 1000 ml. For small volumes, a special “Small Volume Kit” is available.

The system can be used with different light extinction sensors. The standard sensor PAMAS HCB-LD-25/25 is equipped with a flow-rate of 10 ml/min and a size range of 1 to 200 µm.

Software

PAMAS USP for pharmaceutical applications (compliant with 21 CFR Part 11)
PAMAS PMA for contamination control of clean liquids

download

VIDEO

This video presents the product features of the PAMAS SVSS laboratory particle analysing system.

PAMAS SVSS

PAMAS SVSS

Small Volume Syringe System

The system PAMAS SVSS is a standard laboratory particle counter for pharmaceutical applications (control of parenterals, infusion solutions, ophtalmic & oral fluids) and other low-viscous liquids. The instrument may be used as “stand alone” or software controlled.

A stepper-motor-actuated precision syringe moves the sample through the laser-diode sensor at the optimum flow-rate and an accurate sample volume is achieved. Using interchangeable syringes, the PAMAS SVSS can analyse sampling volumes of different sizes, from 100 µl to 1000 ml. For small volumes, a special “Small Volume Kit” is available.

The system can be used with different light extinction sensors. The standard sensor PAMAS HCB-LD-25/25 is equipped with a flow-rate of 10 ml/min and a size range of 1 to 200 µm.

Software

PAMAS USP for pharmaceutical applications (compliant with 21 CFR Part 11)
PAMAS PMA for contamination control of clean liquids

download

VIDEO

This video presents the product features of the PAMAS SVSS laboratory particle analysing system.

Tin tức & Sự kiện