Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY ĐẾM HẠT TRONG DẦU

PAMAS S40 
Các dòng sản phẩm PAMAS S40 là một hệ thống đếm hạt di động cho chất lỏng dựa trên dầu như dầu thủy lực và bôi trơn. Một hệ thống bơm piston Ceramic đảm bảo một dòng chảy liên tục. Với một màn hình cảm ứng giao diện người dùng đơn giản-để-sử dụng, vận hành dễ dàng và trực quan. Hệ thống được trang bị với một hệ thống pin tích hợp lên đến ba giờ hoạt động liên tục và lưu trữ dữ liệu lên đến 4000 thông số đo. Hệ thống có thể được sử dụng để lấy mẫu hàng loạt và các phép đo trực tuyến. Phụ kiện bổ sung có sẵn.
Mẫu đầu vào:
Áp suất thấp: 0-6 bar - lô và chế độ trực tuyến
Áp lực cao: 3-420 bar - chế độ trực tuyến
Độ nhớt:
Lên đến 200 cSt ở chế độ lấy mẫu lô
Mẫu Pressurised lên đến 350 cSt
Cảm biến hạt: PAMAS HCB-LD-50/50
Max. nồng độ hạt: 24.000 hạt mỗi ml đạt 7,8% trùng hợp ngẫu nhiên
Tốc độ dòng chảy danh nghĩa: 25 ml / phút
- Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 11171; Phân loại theo tiêu chuẩn ISO 4406 hoặc SAE AS 4059, vv .; Kích thước khoảng: 4 mm (c) 70 mm (c); 8 kênh kích thước: 4, 6, 10, 14, 21, 25, 38, 70 mm (c)
- Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 4402; Phân loại theo NAS 1638 hoặc GOST 17216, vv .; Kích thước khoảng: 2 mm - 100 mm; 8 kênh kích thước: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 mm
phần mềm:
Tải S40: sử dụng để chuyển các phép đo được lưu trữ vào máy tính,
PAMAS CMDM: Condition Giám sát Quản lý dữ liệu
PAMAS PMA: Particle cụ đo lường và phân tích công phần mềm
 
Option: Phosphate-ester hệ thống tương thích:
Hệ thống này tương thích với phosphate-ester chất lỏng thủy lực dựa, chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống thủy lực máy bay thương mại.
Tùy chọn: Hệ thống S40 cho các ứng dụng dầu bôi trơn:
Mẫu đầu vào: áp suất thấp: 0 để max. 6 bar - lô & chế độ trực tuyến.
Đối với các ứng dụng dầu theo tiêu chuẩn ISO 4406, các hạt phản chuẩn PAMAS S40 cũng có thể được tích hợp trong các trường hợp gồ ghề PAMAS GO cho các môi trường khắc nghiệt.

Nguyên lý đo : dùng Laser diode 
Hệ thống mẫu: có phủ một lớp ceramic trên piston của bơm kèm theo chức năng điều khiển lưu dòng không đổi.
Khoảng độ nhớt lên đến  200 cSt ( Áp suất lấy mẫu lên đến 350 cSt; lube oil lên đến 1,000 cSt)
Khoảng áp suất : 
• Áp suất thấp : from pressureless up to 7 bar (100 psi)
• Áp suất cao : 3-420 bar (6000 psi)
PAMAS Volumetric Sensor: HCB-LD-50/50
Thang hiệu chuẩn : 
• 4-70 μm(c) theo tiêu chuẩn ISO 11171 (standard calibration)
• 1-100 μm according to ISO 4402 (optional calibration)
Nồng độ hạt lớn nhất : 24.000 P/ml tại lưu lượng 25 ml/ phút và  tốc độ trùng với 7.8%
Số kênh đếm :
• 8- Kênh 
• Dữ liệu in : 32 cột cho máy in nhiệt 
• Data transfer: 8 bit ASCII code through USB port
• Nguồn điện cung cấp : 90-230 V AC / 50-60 Hz hoặc  12-30 V DC  hoặc có thể sử dụng pin với 3 giờ hoạt động liên tục 
• Trọng lượng và kích  thước  : Approx. 9 kg , 300mm x 140mm x 300mm
Ứng dụng : 
• Đo trực tuyến tại hệ thống  thủy lực áp suất lên đến 420bar
• Đo trực tuyến mà tại nới không có hổ trợ về áp suất  
• Đo Offline sử dụng lấy mẫu trong chai ( sử dụng trong phòng thí nghiệm )
• Đo dầu nhớt 
• Phân tích 
• phân tích Online  cho các thành phần vệ sinh máy  
• Kiểm tra lọc 

PAMAS S40

The PAMAS S40 is a portable particle counting system for oil-based liquids like hydraulic and lubricating oil. A wear resistant ceramic piston pump guarantees a constant flow. With a simple-to-use touch screen user interface, operation is easy and intuitive. The system is equipped with an integrated battery for up to three hours operation and a data storage of up to 4000 measurements. The system can be used for batch sampling and online measurements. Additional accessories are available.

 

Sample input

Low pressure: 0 to 6 bar - batch and online mode 
High pressure: 3 to 420 bar - online mode

Viscosity

Up to 200 cSt in batch sampling mode
Pressurised sample up to 350 cSt

Particle sensor: PAMAS HCB-LD-50/50

Max. particle concentration: 24.000 particles per ml at 7.8 % coincidence 
Nominal flow rate: 25 ml/min 

 • Calibration according to ISO 11171; Classification as per ISO 4406 or SAE AS 4059, etc.; Size range: 4 µm(c) to 70 µm(c); 8 size channels: 4, 6, 10, 14, 21, 25, 38, 70 µm(c) 
 • Calibration according to ISO 4402; Classification as per NAS 1638 or GOST 17216, etc.; Size range: 2 µm – 100 µm; 8 size channels: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 µm

Software

Download S40: used to transfer stored measurements to a PC
PAMAS CMDM: Condition Monitoring Data Management
PAMAS PMA: Particle Measuring and Analysing Software

Option: Phosphate-ester compatible system

This system is compatible with phosphate-ester based hydraulic liquids, mainly used in commercial airplane hydraulic systems.

Option: S40 system for lube oil applications

Sample input: low pressure: 0 to max. 6 bar - batch & online mode.

For oil applications according to ISO 4406, the standard particle counter PAMAS S40 can also be integrated in the rugged case PAMAS GO for harsh environments.

download

VIDEO

 

This video presents the products features of the PAMAS S40 portable particle counter.

einsatz

DEVICE WITH SIMILAR APPLICATION

 • PAMAS S50

  PAMAS S50

  Au­to­matic par­ti­cle counter for on­line sam­pling

 • PAMAS SBSS

  PAMAS SBSS

  Ver­sa­tile par­ti­cle analysing sys­tem for lab­o­ra­tory mea­sure­ment

- Calibration according to ISO 11171; Classification as per ISO 4406 or SAE AS 4059, etc.; Size range: 4 µm(c) to 70 µm(c); 8 size channels: 4, 6, 10, 14, 21, 25, 38, 70 µm(c) 
- Calibration according to ISO 4402; Classification as per NAS 1638 or GOST 17216, etc.; Size range: 2 µm – 100 µm; 8 size channels: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 µm

Tin tức & Sự kiện