Chi Tiết Sản Phẩm

Máy Chưng Cất Xăng Dầu Tự Động

MÁY CHƯNG CẤT XĂNG DẦU TỰ ĐỘNG ASTM D86

New - STARDist

STARDist là thiết bị chưng cất tự động mới của chúng tôi và bao gồm các tính năng mới như Optical Dry Point Detection, Voc Cold Trap, HD Volume Scan, Automatic Heater Lift, Smart Heater Control và nhiều tính năng khác 
Methods: ASTM D86, D1078, D850, EN ISO 3405, IP123, JIS K2254, and other related methods 

Các phương pháp: ASTM D86, D1078, D850, EN ISO 3405, IP123, JIS K2254 và các phương pháp khác có liên quan

Tin tức & Sự kiện