Chi Tiết Sản Phẩm

MÁY CHUẨN ĐỘ KIỀM

THIẾT BỊ CHUẨN ĐỘ KIỀM 

Xác Đinh Carbonate và Bicarbonate Trong Nước Cứng 

Chất chuẩn độ kiềm thích hợp để xác định độ cứng cacbonat và bicarbonate của các mẫu nước.Độ kiềm của nước tự nhiên là nguyên nhân gây ra bởi các ion hydroxyl ở trạng thái tự do và các muối cacbonat và bicarbonate cùng với các borat, silicat và phốt phát.

Phép đo sử dụng phương pháp chuẩn độ thể tích với axit sulfuric hoặc axit clohydric (0,01 - 0,1 mol / L).
Khi mẫu nước được đưa vào thuốc thử, chuẩn độ với axit bắt đầu.Người dùng phải nhập trọng lượng mẫu vào menu.
Tốc độ chuẩn độ được điều chỉnh chính xác theo tốc độ phản ứng bằng các thuật toán điều khiển.
Chuẩn độ được thực hiện tự động cho đến khi chỉ báo đo điểm cuối.Khi kết thúc phép đo, kết quả được thể hiện bằng mg / L CaCO hoặc mmol / L ° dH (độ cứng của 3 độ cứng Đức) hoặc một số đơn vị khác.

Tin tức & Sự kiện